Grym Cred

Cyflwynir gan TCCHE
Manchester, United Kingdom Manchester, United Kingdom
Ymunwch â ni fel biolegydd celloedd a'r awdur poblogaidd Bruce H. Lipton, Ph.D., yn rhannu mewnwelediad i'r cysylltiadau hynod ddiddorol rhwng systemau cred a'r lefel gellog, gan gynnig lens wyddonol ar bŵer trawsnewidiol yr hyn sydd gennym yn wir.

Effaith mis mêl

Cyflwynir gan TCCHE
Llundain, y Deyrnas Unedig Llundain, y Deyrnas Unedig
Ymunwch â ni am sesiwn graff gyda Dr Bruce Lipton wrth iddo rannu mewnwelediadau dwys i'r wyddoniaeth y tu ôl i "effaith mis mêl" - cyflwr o lawenydd a boddhad parhaol mewn perthnasoedd.

Gwyddoniaeth Trawsnewid Personol a Byd-eang: Ffyniannus Mewn Byd o Newid

Cyflwynir gan Siop Lyfrau East West
Teml Blue Lotus Bothell, Washington
Bydd yr elw o'r digwyddiad hwn yn cael ei gyfrannu at Gymdeithas Iachau Diwylliannol Aspen, adnodd ar gyfer cymuned Cree yn British Columbia. Mewn cyflwyniad amlgyfrwng deinamig a chyfnewidiol a ddyluniwyd ar gyfer y gynulleidfa leyg, mae biolegydd celloedd a'r awdur poblogaidd Bruce H. Lipton, Ph.D., yn cynnig synthesis o geometreg ffractal, ffiseg cwantwm, epigeneteg, a niwrowyddoniaeth sy'n goleuo'r mecanweithiau ar gyfer mae ein meddyliau, ein hagweddau, a’n credoau yn creu cymeriad ein bywydau a’n lle yn y byd.

Bioleg Grymuso Personol

Cyflwynir gan Shaloha Productions
Theatr Regent Arlington, Massachusetts
Pwer yw gwybodaeth. Mae'r wybodaeth am “hunan” a gynigir yn nysgeidiaeth a chyflwyniadau Bruce yn sylfaen i gaffael hunan-rymuso, a dod yn feistr ar eich tynged yn hytrach na 'dioddefwr' eich rhaglenni. Bydd y rhaglen hon yn ysbrydoli'ch ysbryd, yn ennyn eich meddwl ac yn herio'ch creadigrwydd, wrth i chi ddeall y potensial enfawr i gymhwyso'r wybodaeth hon yn eich bywyd.

Cydgyfeiriant Mawr Gwyddoniaeth ac Ysbrydolrwydd

Cyflwynir gan Gwell Byd
Eglwys y Pentref 201 West 13th St, NY, Efrog Newydd
Ymunwch â ni yn Eglwys y Pentref ar ddydd Sadwrn, Awst 03, 2024 o 12-6 PM am drafodaeth ddifyr gyda Dr Bruce Lipton. Archwiliwch groestoriad gwyddoniaeth ac ysbrydolrwydd a darganfyddwch sut y gall y ddwy deyrnas ymddangosiadol wahanol hyn ddod at ei gilydd i greu dealltwriaeth fwy cyfannol o'r byd o'n cwmpas.