Gwyddoniaeth Gwydnwch: Sut i Ffynnu Mewn Byd o Anrhefn

Cyflwynir gan Gaia
GaiaSffer 833 West South Boulder Road, Louisville, Colorado

Dau o arbenigwyr gorau'r byd ar bontio gwyddoniaeth ac ysbrydolrwydd, Bruce H. Lipton, Ph.D. a Gregg Braden, dewch i ganolfan ddigwyddiadau GaiaSphere i rannu darganfyddiadau arloesol ac offer penodol, concrit y gallwch chi ddechrau eu defnyddio ar unwaith i ddeffro'r gwydnwch naturiol sydd gennych eisoes.

Effaith Honeymoon: Creu Nefoedd ar y Ddaear

Cyflwynir gan Shaloha Productions
McCloud, CA (ger Mt Shasta) McCloud, Califfornia

Ymunwch â Dr Bruce Lipton a Margaret Horton ar gyfer encil pwerus pedwar diwrnod agos atoch yn nhref hardd McCloud ger egni godidog Mt. Shasta, CA. Pa le gwell i brofi dysgeidiaeth ddwys Bruce a Margaret dros bedwar diwrnod, pan fyddwn yn ymgynnull bob bore yn y lleoliad agos-atoch hwn, a gynlluniwyd i chi Greu Eich Nefoedd ar y Ddaear.

Bioleg Grymuso Personol: Ffynnu Trwy Anrhefn Esblygiadol

Cyflwynir gan Shaloha Productions
Canolfan Bywyd Creadigol Sedona 333 Schnebly Hill Road, Sedona, Arizona

Pa le gwell i brofi dau ddiwrnod llawn o raglen bersonol ddwys a gynlluniwyd i chi greu Nefoedd ar y Ddaear gyda dysgeidiaeth, arweiniad a chariad dwys gan Dr Bruce Lipton. Ein bwriad yw darparu gweithdy anogol, iachau a chysegredig, i'ch cynorthwyo ar eich taith i godi'ch ymwybyddiaeth, ehangu eich ymwybyddiaeth, a chael mynediad at fwy o'ch galluoedd cynhenid, gwybodaeth, greddf, creadigaeth, iachâd, diwinyddiaeth, doethineb, heddwch, llawenydd, tosturi a chariad.

Bruce Lipton a Gregg Braden yn Rimini

Cyflwynir gan Life Strategies
Rimini, yr Eidal Rimini

Bydd Bruce Lipton a Gregg Braden yn yr Eidal, at ei gilydd, am ddigwyddiad unigryw lle gallwch chi ddod o hyd i gydbwysedd rhwng eich DNA a'ch emosiynau, a niweidio'ch hun gyda bodau byw eraill. Yna byddwch yn gallu cyfoethogi eich ymwybyddiaeth ymhellach, i fod yn fwy agored, derbyngar a gwydn, ac wynebu eich bywyd bob dydd â phersbectif cwbl newydd.

Gwyl SOUL

Cyflwynir gan Soneva & Organic India
Fushi Soneva

Yn ŵyl sy’n cyfoethogi bywyd gyda phwrpas, mae SOUL yn ofod gwyrdd i symud, bwyta, archwilio a bod yn greadigol, wrth ddathlu traddodiadau iachau hynafol a datblygiadau modern sydd o fudd i unigolion, cymunedau a’r blaned.

Find Your Flow! Festival 2023

Cyflwynir gan Younity

In the heart of Europe, the biggest spiritual festival will finally take place again this year from November 11-12, 2023! After three years, it is FINALLY time… The find your flow! Festival 2023 is back & starts into the next round! Join me with 40 other top experts like Gregg Braden & Laura Malina Seiler on the stages of the St. Jakobshalle Basel in Switzerland. Together with 7'000+ like-minded people we will celebrate our growth & find & strengthen our life flow.