Ffyniannus Mewn Byd o Newid: Y Wyddoniaeth o Greu Nefoedd ar y Ddaear

Canolfan Ysbrydol Hilltop 331 East Elder Street, Fallbrook, California
Yn wyneb argyfyngau byd-eang ym maes iechyd, y cartref a’r galon, mae datblygiadau mewn gwyddoniaeth yn creu chwyldro gwirioneddol mewn meddwl a dealltwriaeth, un mor radical fel y gall newid y byd. Argyfwng yn tanio esblygiad!

Effaith Honeymoon: Creu Nefoedd ar y Ddaear

Cyflwynir gan Shaloha Productions
Ynys Sant Simons Georgia
Pa le gwell i brofi dysgeidiaeth ddwys Bruce Lipton dros bedwar diwrnod pan fyddwn bob bore yn ymgynnull yn y lleoliad agos atoch hwn rhwng 9:00 AM - 2:00 PM sydd wedi'i gynllunio i chi Greu Eich Nefoedd ar y Ddaear gyda'r ddysgeidiaeth ddwys, arweiniad a chariad gan Bruce Lipton.

Expo Byw Newydd

Bellach yn ei 19eg flwyddyn, yr Expo Byw Newydd yw'r lle i fynd am wybodaeth ar ddod yn iach, yn hapus ac yn rhydd o straen. Mae Expo yn cynnwys tri diwrnod llawn o Weithdai, Darlithoedd, Paneli, awduron ac arweinwyr sydd wedi gwerthu orau ym meysydd iechyd, ymwybyddiaeth, ysbrydolrwydd a gwyddoniaeth.

Ymwybyddiaeth ac Esblygiad Dynol

Ymunwch â Bruce a’i ffrindiau yn y Gynhadledd ar gyfer Ymwybyddiaeth ac Esblygiad Dynol am daith dridiau o wyddoniaeth i ysbrydolrwydd yn cynnwys sgyrsiau a gweithdai gan rai o oleuadau mwyaf ein hoes yn lleoliad hyfryd West Palm Beach Florida!

Ein Taith Enaid: Codi Cydwybod Planedau trwy Iachau Personol

Cyflwynir gan Shaloha Productions
Canolfan Celfyddydau Perfformio Sedona 995 Upper Red Rock Loop Rd, Sedona, Arizona
Cydweithrediad cydweithwyr, lle byddant yn cychwyn ar raglen brofiadol bersonol bum niwrnod dwys yn mynd i ddyfnder eu gwaith a'u dysgeidiaeth.

Byw Eich Gwirionedd - Encilio Dwys

Ymunwch â Bruce a Shamini am daith lawen i ymwybyddiaeth ac iachâd, a phrofwch wirionedd pwy ydych chi mewn gwirionedd a sut y gallwch chi wasanaethu dynoliaeth orau, yn y rhaglen brofiad bersonol ddwys bedwar diwrnod lawn hon.