Y Byd mewn Esblygiad - Ffyniant mewn Anrhefn

Prague, Y Weriniaeth Tsiec Prague

Mae cyflwyniad amlgyfrwng deinamig Bruce yn darparu gwyddoniaeth newydd sy'n ein helpu i gyfeiriannu ein hunain yn y cyfnod cythryblus hwn yn hanes ein planed fel y gallwn esblygu o aberthau goddefol i gyd-grewyr cyfrifol byd y dyfodol. Mae'r rhaglen yn cynnig gweledigaeth feiddgar ac addawol o gam "cyfannol" nesaf gwareiddiad dynol a sut y gall pob un ohonom gymryd rhan lawn wrth greu byd y dyfodol.

Ffynnu mewn Byd o Newid

Cyflwynir gan TCCHE
Gwesty'r Mileniwm Gloucester Llundain Kensington Llundain

Mae’r rhaglen hon yn cynnig gweledigaeth feiddgar a gobeithiol yn ogystal â chyfeiriad ymarferol ac arweiniad iacháu i dywysydd yng nghyfnod “cyfannol” nesaf gwareiddiad dynol ac archwilio sut mae pob […]

O Anhrefn i Gydlyniant

Basel, Y Swistir basel
O Chaos to Coherence, bydd digwyddiad deuddydd, Hydref 15-16, 2022 yn Basel, y Swistir, yn mynd â chi ar daith o wyddoniaeth i ysbrydolrwydd. Trwy fynychu, byddwch yn magu'r ymwybyddiaeth i symud o fod yn ddioddefwr i fod yn grëwr eich meddyliau a'ch credoau eich hun, gan ganiatáu ichi fynd at eich bywyd bob dydd gyda phersbectif cwbl newydd. Byddwch yn dysgu i ganfod yr egni sy'n cysylltu pob organeb i achosi newid yn eich bywyd tra'n helpu dynoliaeth esblygu i lefel newydd o ddealltwriaeth a heddwch.

O Anhrefn i Gydlyniant

Cyflwynir gan TCCHE
Grand Rex 1 Boulevard Poissonnière 75002, Paris

Ymunwch â Gregg Braden a Bruce Lipton ar Hydref 22-23, 2022 wrth iddynt ymuno ar gyfer digwyddiad arbennig iawn yng nghanol Paris ar gyfer gweithdy arbennig iawn!

Y Briodas Gyfriniol o Ysbrydolrwydd a Gwyddoniaeth

Cyflwynir gan TCCHE
Cyrchfan Grand Ynysoedd Tradewinds Traeth St Pete, Fflorida
Ymunwch â’r arweinydd ysbrydol y Parchedig Michael Beckwith a’r gwyddonydd clodwiw Bruce H. Lipton, PhD am benwythnos grymusol anhygoel o gyflwyniadau a thrafodaethau yn goleuo mecaneg y drindod Corff-Meddwl-Ysbryd. Ers dros 10 mlynedd, mae’r Parchedig Michael a Bruce ill dau wedi’u rhestru yn y 100 uchaf o “bobl fyw fwyaf dylanwadol ysbrydol y byd” gan Watkins Journal o’r Deyrnas Unedig. Mae eu rhaglen ryngweithiol, amlgyfrwng deinamig yn darparu gweledigaeth feiddgar a gobeithiol o gam “cyfannol” esblygol gwareiddiad dynol - lle mae pob un ohonom yn cymryd rhan lawn fel cyd-grewyr y byd i ddod.