Gweminar Aelodau Misol Bruce

Cyflwynir gan Mountain of Love Productions
Ymunwch â Bruce a'n cyfarwyddwr cyfryngau a safonwr, Alex Lipton, am drafodaeth FYW ar Zoom. hwn gweminar misol ar gael i'n aelodau, lle mae cwestiynau a gyflwynir yn cael eu hateb YN FYW gan Bruce!

Ymwybyddiaeth ac Esblygiad Dynol

Cyflwynir gan TCCHE
Canolfan Confensiwn Sir Palm Beach Traeth West Palm, Florida
Ymunwch â Bruce a’i ffrindiau yn y Gynhadledd ar gyfer Ymwybyddiaeth ac Esblygiad Dynol am daith dridiau o wyddoniaeth i ysbrydolrwydd yn cynnwys sgyrsiau a gweithdai gan rai o oleuadau mwyaf ein hoes yn lleoliad hyfryd West Palm Beach Florida!

Ein Taith Enaid: Codi Cydwybod Planedau trwy Iachau Personol

Cyflwynir gan Shaloha Productions
Canolfan Celfyddydau Perfformio Sedona 995 Upper Red Rock Loop Rd, Sedona, Arizona
Cydweithrediad cydweithwyr, lle byddant yn cychwyn ar raglen brofiadol bersonol bum niwrnod dwys yn mynd i ddyfnder eu gwaith a'u dysgeidiaeth.

Ymgysylltu â Gwyddoniaeth Bywiogrwydd: Ymgorffori Bioleg Cred mewn Ymarfer Ceiropracteg ac mewn Bywyd

Coleg Ceiropracteg Bywyd Gorllewin 25001 Industrial Boulevard, Hayward, California
Mewn cydweithrediad â Dr Bruce Lipton, awdur a werthodd orau The Biology of Belief, mae Dr. Mae Jeff Rockwell ac Omri Sitton wedi cydnabod y gellir atgyfnerthu'r broses hon a'i gwneud yn haws drwy sicrhau bod systemau nerfol ein cleifion yn gallu profi diogelwch yn eu hamgylchedd ac ynddynt eu hunain.

Gweminar Aelodau Misol Bruce

Cyflwynir gan Mountain of Love Productions
Ymunwch â Bruce a'n cyfarwyddwr cyfryngau a safonwr, Alex Lipton, am drafodaeth FYW ar Zoom. hwn gweminar misol ar gael i'n aelodau, lle mae cwestiynau a gyflwynir yn cael eu hateb YN FYW gan Bruce!

Gwyddoniaeth Gwydnwch: Sut i Ffynnu Mewn Byd o Anrhefn

Cyflwynir gan Gaia
GaiaSffer 833 West South Boulder Road, Louisville, Colorado
Dau o arbenigwyr gorau'r byd ar bontio gwyddoniaeth ac ysbrydolrwydd, Bruce H. Lipton, Ph.D. a Gregg Braden, dewch i ganolfan ddigwyddiadau GaiaSphere i rannu darganfyddiadau arloesol ac offer penodol, concrit y gallwch chi ddechrau eu defnyddio ar unwaith i ddeffro'r gwydnwch naturiol sydd gennych eisoes.