Taith Tir Sanctaidd gyda Gregg Braden a Dr. Bruce Lipton

Cyflwynir gan Shaloha Productions
Tir Sanctaidd

Yn dilyn taith ryfeddol gyntaf Gregg Braden i’r Holy Land yn 2018, bydd yn dychwelyd yn 2022 ynghyd â’i gydweithiwr a’i ffrind gydol oes Dr. Bruce Lipton i arwain y daith newydd at ei gilydd. Nhw yw'r unig gyflwynwyr ac arweinwyr trwy gydol y daith, a byddant gyda'r grŵp ar gyfer pobman yr ydym yn mynd! Ni fydd yr un hon o daith garedig byth yn cael ei hailadrodd eto!

Gwyddoniaeth Gwydnwch: Sut i Ffynnu Mewn Byd o Anrhefn

Cyflwynir gan Gaia
GaiaSffer 833 West South Boulder Road, Louisville, Colorado

Dau o arbenigwyr gorau'r byd ar bontio gwyddoniaeth ac ysbrydolrwydd, Bruce H. Lipton, Ph.D. a Gregg Braden, dewch i ganolfan ddigwyddiadau GaiaSphere i rannu darganfyddiadau arloesol ac offer penodol, concrit y gallwch chi ddechrau eu defnyddio ar unwaith i ddeffro'r gwydnwch naturiol sydd gennych eisoes.

Effaith Honeymoon: Creu Nefoedd ar y Ddaear

Cyflwynir gan Shaloha Productions
McCloud, CA (ger Mt Shasta) McCloud, Califfornia

Ymunwch â Dr Bruce Lipton a Margaret Horton ar gyfer encil pwerus pedwar diwrnod agos atoch yn nhref hardd McCloud ger egni godidog Mt. Shasta, CA. Pa le gwell i brofi […]