Effaith Honeymoon: Creu Nefoedd ar y Ddaear

Cyflwynir gan Shaloha Productions
Ynys Sant Simons Georgia
Pa le gwell i brofi dysgeidiaeth ddwys Bruce Lipton dros bedwar diwrnod pan fyddwn bob bore yn ymgynnull yn y lleoliad agos atoch hwn rhwng 9:00 AM - 2:00 PM sydd wedi'i gynllunio i chi Greu Eich Nefoedd ar y Ddaear gyda'r ddysgeidiaeth ddwys, arweiniad a chariad gan Bruce Lipton.

Expo Byw Newydd

Cyflwynir gan New Living Expo
Canolfan Ddigwyddiadau San Mateo San Mateo, Calif.
Bellach yn ei 19eg flwyddyn, yr Expo Byw Newydd yw'r lle i fynd am wybodaeth ar ddod yn iach, yn hapus ac yn rhydd o straen. Mae Expo yn cynnwys tri diwrnod llawn o Weithdai, Darlithoedd, Paneli, awduron ac arweinwyr sydd wedi gwerthu orau ym meysydd iechyd, ymwybyddiaeth, ysbrydolrwydd a gwyddoniaeth.

Ymwybyddiaeth ac Esblygiad Dynol

Cyflwynir gan TCCHE
Canolfan Confensiwn Sir Palm Beach Traeth West Palm, Florida
Ymunwch â Bruce a’i ffrindiau yn y Gynhadledd ar gyfer Ymwybyddiaeth ac Esblygiad Dynol am daith dridiau o wyddoniaeth i ysbrydolrwydd yn cynnwys sgyrsiau a gweithdai gan rai o oleuadau mwyaf ein hoes yn lleoliad hyfryd West Palm Beach Florida!

Ein Taith Enaid: Codi Cydwybod Planedau trwy Iachau Personol

Cyflwynir gan Shaloha Productions
Canolfan Celfyddydau Perfformio Sedona 995 Upper Red Rock Loop Rd, Sedona, Arizona
Cydweithrediad cydweithwyr, lle byddant yn cychwyn ar raglen brofiadol bersonol bum niwrnod dwys yn mynd i ddyfnder eu gwaith a'u dysgeidiaeth.

Ymgysylltu â Gwyddoniaeth Bywiogrwydd: Ymgorffori Bioleg Cred mewn Ymarfer Ceiropracteg ac mewn Bywyd

Coleg Ceiropracteg Bywyd Gorllewin 25001 Industrial Boulevard, Hayward, California
Mewn cydweithrediad â Dr Bruce Lipton, awdur a werthodd orau The Biology of Belief, mae Dr. Mae Jeff Rockwell ac Omri Sitton wedi cydnabod y gellir atgyfnerthu'r broses hon a'i gwneud yn haws drwy sicrhau bod systemau nerfol ein cleifion yn gallu profi diogelwch yn eu hamgylchedd ac ynddynt eu hunain.

Y Byd mewn Esblygiad - Ffyniant mewn Anrhefn

Cyflwynir gan Mirami Media
Prague, Y Weriniaeth Tsiec Prague

Mae cyflwyniad amlgyfrwng deinamig Bruce yn darparu gwyddoniaeth newydd sy'n ein helpu i gyfeiriannu ein hunain yn y cyfnod cythryblus hwn yn hanes ein planed fel y gallwn esblygu o aberthau goddefol i gyd-grewyr cyfrifol byd y dyfodol. Mae'r rhaglen yn cynnig gweledigaeth feiddgar ac addawol o gam "cyfannol" nesaf gwareiddiad dynol a sut y gall pob un ohonom gymryd rhan lawn wrth greu byd y dyfodol.