O Anhrefn i Gydlyniant

Cyflwynir gan Psi Online
Basel, Y Swistir basel

O Chaos to Coherence, bydd digwyddiad deuddydd, Hydref 15-16, 2022 yn Basel, y Swistir, yn mynd â chi ar daith o wyddoniaeth i ysbrydolrwydd. Trwy fynychu, byddwch yn magu'r ymwybyddiaeth i symud o fod yn ddioddefwr i fod yn grëwr eich meddyliau a'ch credoau eich hun, gan ganiatáu ichi fynd at eich bywyd bob dydd gyda phersbectif cwbl newydd. Byddwch yn dysgu i ganfod yr egni sy'n cysylltu pob organeb i achosi newid yn eich bywyd tra'n helpu dynoliaeth esblygu i lefel newydd o ddealltwriaeth a heddwch.

Byd mewn Esblygiad

Cyflwynir gan Seminars.Ie
Dulyn, Iwerddon Dulyn

Ymunwch â Bruce yn Iwerddon am gyflwyniad amlgyfrwng deinamig sy’n darparu gwyddoniaeth newydd i helpu i lywio’r cyfnod cythryblus hwn yn hanes ein planed, fel y gallwn esblygu o fod yn ddioddefwyr goddefol i fod yn gyd-grewyr cyfrifol y byd i ddod. Mae’r rhaglen yn cynnig gweledigaeth feiddgar a gobeithiol o gam “cyfannol” nesaf gwareiddiad dynol a sut y gall pob un ohonom gyfranogi’n llawn wrth greu’r byd i ddod.

O Anhrefn i Gydlyniant

Cyflwynir gan TCCHE
Grand Rex 1 Boulevard Poissonnière 75002, Paris

Ymunwch â Bruce Lipton Ph.D a Gregg Braden ym Mharis ar gyfer digwyddiad deuddydd unigryw lle byddwch yn cael eich tywys ar daith sy'n newid eich bywyd i'ch ymwybyddiaeth! Dewch i ffwrdd yn fwy agored, mwy o dderbyniad, mwy o gryfder emosiynol, mwy o hunangred, mwy o reolaeth dros eich bywyd, a chyfrinachau sut i ddatgloi eich uwch-bioleg!

Byd mewn Esblygiad - Ffyniannus Trwy Anrhefn Planedau

Cyflwynir gan Prana Vita
Salzburg, Awstria Salzburg

Ymunwch â Bruce yn Salzburg, Awstria, am noson gyda chyflwyniad amlgyfrwng deinamig sy’n darparu gwyddoniaeth newydd i helpu i lywio’r cyfnod cythryblus hwn yn hanes ein planed, fel y gallwn esblygu o ddioddefwyr goddefol i gyd-grewyr cyfrifol y byd i ddod. Mae’r rhaglen yn cynnig gweledigaeth feiddgar a gobeithiol o gam “cyfannol” nesaf gwareiddiad dynol a sut y gall pob un ohonom gyfranogi’n llawn wrth greu’r byd i ddod. 

Bioleg Ffydd - Bruce Lipton yn Budapest

Cyflwynwyd gan Peter Szabo
Budapest, Hwngari budapest

Ymunwch â Bruce yn Budapest, Hwngari am gyflwyniad am y newid arloesol ym maes bioleg, gan ddatgelu agwedd newydd at y berthynas rhwng meddwl a mater. Gan ddefnyddio enghreifftiau ac esboniadau diriaethol, mae Bruce yn cynnig dewis arall unigryw i ddeall dylanwad genynnau ar bennu ein hymddygiad a'n hunaniaeth.

Y Briodas Gyfriniol o Ysbrydolrwydd a Gwyddoniaeth

Cyflwynir gan TCCHE
Cyrchfan Grand Ynysoedd Tradewinds Traeth St Pete, Fflorida

Ymunwch â’r arweinydd ysbrydol y Parchedig Michael Beckwith a’r gwyddonydd clodwiw Bruce H. Lipton, PhD am benwythnos grymusol anhygoel o gyflwyniadau a thrafodaethau yn goleuo mecaneg y drindod Corff-Meddwl-Ysbryd. Ers dros 10 mlynedd, mae’r Parchedig Michael a Bruce ill dau wedi’u rhestru yn y 100 uchaf o “bobl fyw fwyaf dylanwadol ysbrydol y byd” gan Watkins Journal o’r Deyrnas Unedig. Mae eu rhaglen ryngweithiol, amlgyfrwng deinamig yn darparu gweledigaeth feiddgar a gobeithiol o gam “cyfannol” esblygol gwareiddiad dynol - lle mae pob un ohonom yn cymryd rhan lawn fel cyd-grewyr y byd i ddod.