Ymgysylltu â Gwyddoniaeth Bywoliaeth mewn Ymarfer ac mewn Bywyd

Cyflwynir gan Life Chiropractic College West
Coleg Ceiropracteg Bywyd Gorllewin 25001 Industrial Blvd., Hayward, California

Wrth wraidd hanfodoldeb, mae'r gallu i newid bywyd rhywun trwy newid credoau a chanfyddiadau rhywun. Mewn cydweithrediad â Dr. Bruce Lipton, awdur gwerthu gorau The Biology of Belief, Drs. Mae Jeff Rockwell ac Omri Sitton wedi cydnabod y gellir cryfhau’r broses hon a’i gwneud yn haws trwy sicrhau bod systemau nerfol ein cleifion […]

Gwyl Ysbryd NZ 2021

Gweld Bruce, Live, yn yr NZ Spirit Fest, Ebrill 23ain!

Y Gynhadledd Meddygaeth Uwch

Mynychu yn bersonol neu ar-lein ar gyfer y 3edd Gynhadledd Feddygaeth Uwch Flynyddol yn Sioux Falls, De Dakota.

Y Cydgyfeiriant Mawr: Gwyddoniaeth Newydd y Drindod Corff-Meddwl-Ysbryd

Cyflwynir gan Gaia
GaiaSphere 833 West South Boulder Road, Louisville, Colorado

Ymunwch â Bruce ym mhencadlys Gaia y tu allan i Boulder, Colorado, ar gyfer cyflwyniad amlgyfrwng deinamig sy'n darparu gweledigaeth feiddgar a gobeithiol o gam “cyfannol” nesaf gwareiddiad dynol - a sut y gall pob un ohonom gymryd rhan lawn fel cyd-grewyr y byd i dewch.

Alinio'ch Bywyd â Doethineb Natur

Cyflwynir gan PSYCH-K®
Tafarn ac Ystafelloedd Sagebrush 1508 Paseo Del Pueblo Sur, Taos, NM

Gyda chymorth y ddau athro meistr hyn, Rob Williams a Bruce H. Lipton, Ph.D., byddwch yn dysgu'r wyddoniaeth y tu ôl i Ddoethineb Natur ac yna sut i fewnoli'r Doethineb hwnnw yn y lefel isymwybod y meddwl lle gall ddod yn arferiad hunangyflawnol yn lle brwydr o ddydd i ddydd!

Ffynnu mewn Byd o Newid

Gwesty Cyrchfan Ynys Omni Amelia Jacksonville, Florida
Mae trobwynt y newid yn dod i'r amlwg wrth i bobl ddeffro i'w pŵer cynhenid, grym newydd, am droi ofn sefyllfa ddigroeso yn obaith posibiliadau newydd. Mae'r rhaglen hon yn cynnig gweledigaeth feiddgar a gobeithiol yn ogystal â chyfeiriad ymarferol ac arweiniad iachâd i dywysydd yng ngham “cyfannol” nesaf gwareiddiad dynol ac archwilio sut y gall pob un ohonom gymryd rhan lawn yn y broses o greu'r byd sydd i ddod.