Gŵyl Werin Woodford

Cyflwynir gan Woodfordia Inc.
Woodfordia 87 Woodrow Rd, Woodford, Queensland

Ymunwch â Bruce yn y byd-enwog Gŵyl Werin Woodford yn Awstralia i ffonio yn y Flwyddyn Newydd 2020!

Gŵyl Ioga Ryngwladol 2020

Cyflwynir gan yr Ŵyl Ioga Ryngwladol
Parmath Niketan Rishikesh

Ymunwch â Bruce yn India yn y Gŵyl Ioga Ryngwladol. Mae'n anrhydedd i'r wyl gynnal rhai o'r Meistri Ioga mwyaf o linachau Ioga'r Dwyrain a'r Gorllewin. Mae'r unigolion hyn wedi dylanwadu a diffinio Ioga yn yr 21ain ganrif. Dewch i ymuno â ni am gyfle prin i ddysgu a phrofi o lygad y ffynnon gan arweinwyr ysbeidiol blaenllaw India a mynd â'ch ymarfer Ioga ymhellach gyda rhai o athrawon enwocaf y byd.

Yr 2il Gynhadledd Feddygaeth Uwch Flynyddol

Cyflwynir gan Advanced Medicine Options, LLC
Ystafelloedd Llysgenhadaeth Hilton Charlotte 4800 South Tryon Street, Charlotte, Gogledd Carolina

Bydd y digwyddiad hwn yn dod â rhai o'r lleisiau uchaf eu parch ym maes Meddygaeth a Chydwybod ynghyd o dan yr un to i siarad ar y thema "Trawsnewid", gan roi cipolwg cyffrous i chi o'r hyn sy'n bosibl mewn gwirionedd gan ddefnyddio offer y byddwch chi'n dysgu amdanynt yn y gynhadledd.

Ymgysylltu â Gwyddoniaeth Bywoliaeth mewn Ymarfer ac mewn Bywyd

Cyflwynir gan Life Chiropractic College West
Coleg Ceiropracteg Bywyd Gorllewin 25001 Industrial Blvd., Hayward, California

Wrth wraidd hanfodoldeb, mae'r gallu i newid bywyd rhywun trwy newid credoau a chanfyddiadau rhywun. Mewn cydweithrediad â Dr. Bruce Lipton, awdur gwerthu gorau The Biology of Belief, Drs. Mae Jeff Rockwell ac Omri Sitton wedi cydnabod y gellir cryfhau’r broses hon a’i gwneud yn haws trwy sicrhau bod systemau nerfol ein cleifion […]

Gwyl Ysbryd NZ 2021

Gweld Bruce, Live, yn yr NZ Spirit Fest, Ebrill 23ain!