Creu Nefoedd ar y Ddaear

Cyflwynir gan Shaloha Productions
Canolfan Bywyd Creadigol Sedona 333 Schnebly Hill Road, Sedona, Arizona

Pwer yw gwybodaeth. Mae'r wybodaeth am “hunan” a gynigir yn nysgeidiaeth a chyflwyniadau Bruce yn sylfaen i gaffael hunan-rymuso, a dod yn feistr ar eich tynged yn hytrach na 'dioddefwr' eich rhaglenni. Bydd y rhaglen hon yn ysbrydoli'ch ysbryd, yn ennyn eich meddwl ac yn herio'ch creadigrwydd, wrth i chi ddeall y potensial enfawr i gymhwyso'r wybodaeth hon yn eich bywyd.

Effaith Honeymoon: Creu Nefoedd ar y Ddaear

Cyflwynir gan Shaloha Productions
Ynys Sant Simons Georgia
Pa le gwell i brofi dysgeidiaeth ddwys Bruce Lipton dros bedwar diwrnod pan fyddwn bob bore yn ymgynnull yn y lleoliad agos atoch hwn rhwng 9:00 AM - 2:00 PM sydd wedi'i gynllunio i chi Greu Eich Nefoedd ar y Ddaear gyda'r ddysgeidiaeth ddwys, arweiniad a chariad gan Bruce Lipton.

Taith Tir Sanctaidd gyda Gregg Braden a Dr. Bruce Lipton

Cyflwynir gan Shaloha Productions
Tir Sanctaidd

Yn dilyn taith ryfeddol gyntaf Gregg Braden i’r Holy Land yn 2018, bydd yn dychwelyd yn 2022 ynghyd â’i gydweithiwr a’i ffrind gydol oes Dr. Bruce Lipton i arwain y daith newydd at ei gilydd. Nhw yw'r unig gyflwynwyr ac arweinwyr trwy gydol y daith, a byddant gyda'r grŵp ar gyfer pobman yr ydym yn mynd! Ni fydd yr un hon o daith garedig byth yn cael ei hailadrodd eto!