ஹனிமூன் விளைவு

பூமியில் சொர்க்கத்தை உருவாக்கும் அறிவியல்

ஹனிமூன் விளைவு: ஒரு பெரிய அன்பின் விளைவாக ஆனந்தம், ஆர்வம், ஆற்றல் மற்றும் ஆரோக்கியம். உங்கள் வாழ்க்கை மிகவும் அழகாக இருக்கிறது, ஒரு புதிய நாளைத் தொடங்க நீங்கள் காத்திருக்க முடியாது, நீங்கள் உயிருடன் இருப்பதற்கு பிரபஞ்சத்திற்கு நன்றி. உங்கள் வாழ்க்கையின் மிக அற்புதமான காதல் விவகாரத்தைப் பற்றி மீண்டும் சிந்தியுங்கள் you உங்களைத் தலைகீழாகக் கவிழ்த்த பெரியது. பெரும்பாலானவர்களுக்கு, இது இதயப்பூர்வமான பேரின்பம், வலுவான ஆரோக்கியம் மற்றும் ஏராளமான ஆற்றல் கொண்ட காலம். வாழ்க்கை மிகவும் அழகாக இருந்தது, பூமியில் அதிக பரலோகத்தை அனுபவிக்க காலையில் படுக்கையில் இருந்து வெளியேற நீங்கள் காத்திருக்க முடியாது. ஹனிமூன் விளைவுதான் எப்போதும் நிலைத்திருக்கும். துரதிர்ஷ்டவசமாக பெரும்பாலானவர்களுக்கு, ஹனிமூன் விளைவு அடிக்கடி குறுகிய காலமாகும். உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் ஹனிமூன் விளைவை நீங்கள் பராமரிக்க முடிந்தால் உங்கள் கிரக அனுபவம் எப்படி இருக்கும் என்று கற்பனை செய்து பாருங்கள்.

புரூஸ் எச். லிப்டன், பி.எச்.டி., அதிகம் விற்பனையாகும் ஆசிரியர் நம்பிக்கையின் உயிரியல், ஹனிமூன் விளைவு ஒரு வாய்ப்பு நிகழ்வு அல்லது தற்செயல் நிகழ்வு அல்ல, மாறாக ஒரு தனிப்பட்ட படைப்பு என்பதை விவரிக்கிறது. ஹனிமூன் விளைவை நாம் எவ்வாறு வெளிப்படுத்துகிறோம் என்பதையும் அதை இழப்பதற்கான காரணங்களையும் இந்த புத்தகம் வெளிப்படுத்துகிறது. இந்த அறிவு மீண்டும் தேனிலவு அனுபவத்தை உருவாக்க வாசகர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது, இந்த நேரத்தில் ஒரு ஹாலிவுட் தயாரிப்பாளர் கூட விரும்பும் மகிழ்ச்சியான-எப்போதும் உறவை உறுதி செய்யும் வகையில். அதிகாரம், சொற்பொழிவு மற்றும் எளிதில் படிக்கக்கூடிய பாணியுடன், லிப்டன் குவாண்டம் இயற்பியல் (நல்ல அதிர்வுகள்), உயிர் வேதியியல் (காதல் மருந்துகள்) மற்றும் உளவியல் (நனவான மற்றும் ஆழ் மனதில்) ஆகியவற்றின் செல்வாக்கை உள்ளடக்கியது. ஒவ்வொரு ஆரோக்கியமான மனித உடலிலும் இணக்கமாக வாழும் 50 டிரில்லியன் செல்களை நாம் ஒரு மாதிரியாகப் பயன்படுத்தினால், தம்பதிகளுக்கு தேனிலவு உறவுகளை மட்டுமல்ல, நமது கிரகத்தை குணப்படுத்தக்கூடிய மனிதநேயம் என்ற “சூப்பர் உயிரினத்தையும்” உருவாக்க முடியும் என்றும் அவர் வலியுறுத்துகிறார்.

எங்கள் விலை:

$14.95 - $19.95