புரூஸின் மாதாந்திர உறுப்பினர் வெபினார்

மவுண்டன் ஆஃப் லவ் புரொடக்ஷன்ஸ் வழங்கியது
ப்ரூஸ் அண்ட் மீடியா டைரக்டர் அலெக்ஸ் லிப்டனுடன் இணைந்து, மாதத்திற்கு ஒருமுறை (உறுப்பினர்களுக்கு) எது பொருத்தமானது என்பதைப் பற்றிய ஆன்லைன் லைவ் மற்றும் கலகலப்பான விவாதத்திற்கு!

புரூஸின் மாதாந்திர உறுப்பினர் வெபினார்

மவுண்டன் ஆஃப் லவ் புரொடக்ஷன்ஸ் வழங்கியது
புரூஸ் மற்றும் மீடியா இயக்குனர் அலெக்ஸ் லிப்டனுடன் இணையுங்கள் உறுப்பினர்கள்) மாதம் ஒரு முறை!

புரூஸின் மாதாந்திர உறுப்பினர் வெபினார்

மவுண்டன் ஆஃப் லவ் புரொடக்ஷன்ஸ் வழங்கியது
புரூஸ் மற்றும் மீடியா இயக்குனர் அலெக்ஸ் லிப்டனுடன் இணையுங்கள் உறுப்பினர்கள்) மாதம் ஒரு முறை!