புதிய உயிரியல்… புதிய மருத்துவம் வைட்டலிசத்தின் வீழ்ச்சி மற்றும் எழுச்சி டிவிடி

இன்று, அறிவியலில் ஒரு மறுமலர்ச்சி பழைய கட்டுக்கதைகளை சிதைத்து, வாழ்க்கையின் கதையை மீண்டும் எழுதுகிறது. இந்த விளக்கப்படம் மற்றும் அனிமேஷன் விளக்கக்காட்சியில், ப்ரூஸ் எச். லிப்டன், பி.எச்.டி, உடல், மனம் மற்றும் ஆவி இடையேயான தொடர்புகளை வெளிச்சம் தரும் ஒரு “புதிய” உயிரியலை அறிமுகப்படுத்துகிறது.

வெளியீட்டு தேதி: 2012
இயக்க நேரம்: நிமிடங்கள்

எங்கள் விலை:

$24.95

கையிருப்பில்