லா கிரான் கன்வெர்ஜென்சியா: லா நியூவா சியென்சியா டி லா ட்ரினிடாட் குர்போ-மென்டே-எஸ்பெரிட்டு

லா சிவில்ஜியாஸ் சே என்சுவென்ட்ரா என் அன் முண்டோ டி நெருக்கடி, டெஸ்டே எல் கோலாப்ஸோ எக்கோனாமிகோ ஹஸ்டா எல் டிடெரியோ அம்பியண்டல், எல் கேம்பியோ க்ளைமெடிகோ, எல் ஹம்ப்ரே, லா போபிரேசா ஒய் லா கெரா. இந்த லோஸ் டைட்டூலெர்ஸ் டி ஹோய் தே ஹேசன் ப்ரெக்யூண்டார்டே சோப்ரே எல் டெஸ்டினோ டி நியூஸ்டிரோ கிரகம், அக்யூனி டயன்ஸ் அல்குனாஸ் நோட்டீசியஸ் க்யூ பிய்டன் சோர்ப்ரெண்டெர்டே: டெஸ்டே அன் புன்டோ டி விஸ்டா எவ்யூலூடிவோ, எஸ்டாமோஸ் துல்லியமாக டெண்டே டெபெமோஸ் எஸ்டார். லாஸ் அவென்சஸ் என் எபிஜெனடிகா, பயோஃபிசிகா குன்டிகா ஒய் ஜியோமெட்ரியா ஃப்ராக்டல் ரெவெலன் கியூ லா சிவில்சாக்சன் சே என்சுவென்ட்ரா என் எல் அம்ப்ரல் டி அன் இம்போரன்டே நிகழ்வு எவோலுவ்டிவோ: லா எவ்லூசியன் மனசாட்சி.

ரென்சிமிண்டோ சிண்டாஃபிகோ ஹா ஹேச்சோ அஸிகோஸ் விஜோஸ் மைடோஸ் ஒய் ஹா க்ரெடோ யூனா நியூவா ஃபிலோசோஃபியா டி சலாட் ஒ எஸ்பிரிட்யுவலிடாட். எல் பைலோகோ செல்லுலார் ஒய் ஆட்டோர் டி பெஸ்ட்செல்லர்ஸ் ப்ரூஸ் எச். லிப்டன் தற்போது ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் ரிவோலூசியோனேரியா சோப்ரே லா நேச்சுரலேசா டி லாஸ் இன்டர்ரப்டோர்ஸ் மேஸ்ட்ரோஸ் மூலக்கூறுகள் ஒரு ட்ராவிஸ் டி லாஸ் கியூலேஸ் லாஸ் பென்ஸாமியென்டோஸ், செயல்பாடுகள் வை இந்த இணக்கமான, y el auto-empoderamiento que proporciona, ofrece la oportunidad de prosperar en en período turbulento en la Historia de nuestro planeta. லா டினிமிகா தற்போது மல்டிமீடியா டி ப்ரூஸ் ஆஃப்ரெஸ் யூனா விசிஷன் ஆடாஸ் ஒய் எஸ்பெரான்ஸடோரா டி லா ப்ரிக்ஸிமா எட்டாபா “ஹோலிஸ்டிகா” டி லா சிவில்செஸ் ஹியூமனா, ஒய் காமோ காடா யுனோ டி நோசோட்ரோஸ் பியூடே பங்கேற்பாளர் பிளெமென்ட் கொமோ கோ-க்ரெடோரெஸ் டெல் முண்டோ.

புரூஸ் எச். லிப்டன், பிஎச்.டி. ப்ரூஸ், கலார்டொனாடோ கான் எல் ப்ரீமியோ கோயி பீஸ் டி ஜப்பான், ஈஸ் ஆட்டோர் டெல் பெஸ்ட்செல்லர் தி பயாலஜி ஆஃப் பீலிஃப், தி ஹனிமூன் எஃபெக்ட், ஒய் இணைப்பாளர் கான் ஸ்டீவ் பர்மேன் டி ஸ்பான்டினியா பரிணாமம்.