ப்ரூஸ் எச். லிப்டனுடன் ஹே ஹவுஸ் ஆன்லைன் பாடநெறி, பி.எச்.டி.

உங்கள் மரபணுக்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பது பற்றி உங்களுக்குத் தெரியும் என்று நீங்கள் நினைத்த அனைத்தும் முற்றிலும் புரட்சிகரமானது. நாங்கள் எங்கள் மரபணுக்களுக்கு பலியாகிறோம் என்பதை நாங்கள் எப்போதுமே கற்றுக் கொண்டோம், எங்கள் குடும்பத்தில் எந்த நோய் அல்லது புற்றுநோய் இயங்கினாலும் அது எங்களையும் பாதிக்கும் - ஆனால் இது உண்மையல்ல. உங்கள் சக்தியை நீங்கள் திரும்பப் பெற வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. புதிய மரபணுக்கள் நம் மரபணுக்கள் நம் வாழ்க்கையை கட்டுப்படுத்தாது என்பதைக் காட்டுகின்றன - நாம் செய்கிறோம்.

ஆம், ஒரு நோயுடன் தொடர்புடைய சில மரபணுக்களை நாம் எடுத்துச் செல்லலாம், ஆனால் அந்த மரபணுக்கள் நோயை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று அர்த்தமல்ல. உங்கள் சூழலையும் உங்கள் எண்ணங்களையும் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் எந்த மரபணுக்கள் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம். எபிஜெனெடிக்ஸ் மற்றும் உளவியலின் சக்தி மற்றும் ஆழ் மனதில் உங்கள் உணர்வுகள் மற்றும் நம்பிக்கைகளால் உங்கள் வாழ்க்கை மற்றும் ஆரோக்கியம் எவ்வாறு மறுக்கமுடியாது என்பதை காட்டுகிறது.

இந்த பாடத்திட்டத்தில், புகழ்பெற்ற செல்-உயிரியலாளரும், சிறந்த விற்பனையான எழுத்தாளருமான புரூஸ் லிப்டன், பி.எச்.டி, ஒரு விஞ்ஞான பயணத்திற்கு உங்களை அழைத்துச் செல்கிறார், அதில் அவர் நமது உயிரியலின் உண்மையை அவிழ்த்து விடுகிறார். எபிஜெனெடிக்ஸ், குவாண்டம் இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் ஆகியவற்றின் அறிவியல்களை அணுகக்கூடிய மற்றும் சுவாரஸ்யமாக மொழிபெயர்க்கிறார். எளிமையான மொழி, எடுத்துக்காட்டுகள், நகைச்சுவை மற்றும் அன்றாட எடுத்துக்காட்டுகள் மூலம் உங்கள் உடல் உண்மையில் எவ்வாறு இயங்குகிறது என்பதை நீங்கள் நன்கு புரிந்துகொள்வீர்கள், இதனால் உங்கள் நீண்டகால ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும், உலகில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மூலம் செழிக்கவும் முடியும்.உங்கள் மரபணுக்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பது பற்றி உங்களுக்குத் தெரியும் என்று நீங்கள் நினைத்த அனைத்துமே முற்றிலும் புரட்சிகரமானது. நாங்கள் எங்கள் மரபணுக்களுக்கு பலியாகிறோம் என்பதை நாங்கள் எப்போதுமே அறிந்திருக்கிறோம், எங்கள் குடும்பத்தில் எந்த நோய் அல்லது புற்றுநோய் இயங்கினாலும் அது எங்களையும் பாதிக்கும் - ஆனால் இது உண்மையல்ல. உங்கள் சக்தியை நீங்கள் திரும்பப் பெற வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. புதிய மரபணுக்கள் நம் மரபணுக்கள் நம் வாழ்க்கையை கட்டுப்படுத்துவதில்லை என்பதைக் காட்டுகின்றன - நாம் செய்கிறோம்.

ஆம், ஒரு நோயுடன் தொடர்புடைய சில மரபணுக்களை நாம் எடுத்துச் செல்லலாம், ஆனால் அந்த மரபணுக்கள் நோயை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று அர்த்தமல்ல. உங்கள் சூழலையும் உங்கள் எண்ணங்களையும் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் எந்த மரபணுக்கள் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம். எபிஜெனெடிக்ஸ் மற்றும் உளவியலின் சக்தி மற்றும் ஆழ் மனதில் உங்கள் உணர்வுகள் மற்றும் நம்பிக்கைகளால் உங்கள் வாழ்க்கை மற்றும் ஆரோக்கியம் எவ்வாறு மறுக்கமுடியாது என்பதை காட்டுகிறது.

இந்த பாடத்திட்டத்தில், புகழ்பெற்ற செல்-உயிரியலாளரும், சிறந்த விற்பனையான எழுத்தாளருமான புரூஸ் லிப்டன், பி.எச்.டி, ஒரு விஞ்ஞான பயணத்திற்கு உங்களை அழைத்துச் செல்கிறார், அதில் அவர் நமது உயிரியலின் உண்மையை அவிழ்த்து விடுகிறார். எபிஜெனெடிக்ஸ், குவாண்டம் இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் ஆகியவற்றின் அறிவியல்களை அணுகக்கூடிய மற்றும் சுவாரஸ்யமாக மொழிபெயர்க்கிறார். எளிமையான மொழி, எடுத்துக்காட்டுகள், நகைச்சுவை மற்றும் அன்றாட எடுத்துக்காட்டுகள் மூலம் உங்கள் உடல் உண்மையில் எவ்வாறு இயங்குகிறது என்பதை நீங்கள் நன்கு புரிந்துகொள்வீர்கள், இதனால் உங்கள் நீண்டகால ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும், உலகில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மூலம் செழிக்கவும் முடியும்.

எங்கள் விலை:

$399.00