நிகழ்வுகள் ஏற்றுகிறது

«அனைத்து நிகழ்வுகளும்

  • இந்த நிகழ்வை கடந்துவிட்டது.

விழிப்பூட்டி

மார்ச் 26, 2023 நாள் முழுவதும்

தீபகற்ப சூடான நீரூற்றுகள்

ஆஸ்திரேலியா

மார்ச் 26, 2023 அன்று எங்களுடன் இணைந்திருங்கள் ஆஸ்திரேலியாவின் முதல் வெந்நீர் ஊற்று ஆரோக்கிய சேகரிப்பு. ஆரோக்கியம் பற்றிய நமது புரிதலை ஆழப்படுத்த வடிவமைக்கப்பட்ட Awaken என்பது இசை, கலை, கலாச்சாரம், சமூகம் மற்றும் புவிவெப்ப குளியல் ஆகியவற்றின் கொண்டாட்டமாகும். 
உலகப் புகழ்பெற்ற ஆசிரியர்களுடன் யோகா பயிற்சி செய்யுங்கள், சிந்தனையைத் தூண்டும் பட்டறைகளில் யோசனைகளை ஆராயுங்கள் மற்றும் பலதரப்பட்ட இசை நிகழ்ச்சிகளை அனுபவிக்கவும். புகழ்பெற்ற யோகா ஆசிரியர், ஷிவா ரியா, அத்துடன் விற்பனையாகும் எழுத்தாளர் மற்றும் ஸ்டெம் செல் உயிரியல் நிபுணர், புரூஸ் எச். லிப்டன், பிஎச்.டி போன்ற உலகின் முன்னணி நிபுணர்கள் வழங்கும் ஆரோக்கிய அமர்வுகளில் பங்கேற்கவும்.

எழுந்தருளும் திருவிழா