llwytho Digwyddiadau

«Pob Digwyddiad

  • Mae'r digwyddiad wedi mynd heibio.

Y Byd mewn Esblygiad - Ffyniant mewn Anrhefn

Awst 6 Trwy'r dydd

Prague, Y Weriniaeth Tsiec

Prague, Gweriniaeth Tsiec

Deinameg Bruce cyflwyniad amlgyfrwng yn darparu gwyddoniaeth newydd sy'n ein helpu i gyfeiriannu ein hunain yn y cyfnod cythryblus hwn yn hanes ein planed fel y gallwn esblygu o aberthau goddefol i gyd-grewyr cyfrifol byd y dyfodol. Mae’r rhaglen yn cynnig gweledigaeth feiddgar ac addawol o gam “cyfannol” nesaf gwareiddiad dynol a sut y gall pob un ohonom gyfranogi’n llawn wrth greu byd y dyfodol.

Cyfryngau Mirami