llwytho Digwyddiadau

«Pob Digwyddiad

Y Briodas Gyfriniol o Ysbrydolrwydd a Gwyddoniaeth

Tachwedd 10 - Tachwedd 13 PST

Cyrchfan Grand Ynysoedd Tradewinds

Traeth St Pete, Florida

Ymunwch â'r arweinydd ysbrydol y Parchedig Michael Beckwith a'r gwyddonydd clodwiw Bruce H. Lipton, PhD am radd penwythnos grymusol anhygoel o gyflwyniadau a thrafodaethau yn goleuo mecaneg y drindod Corff-Meddwl-Ysbryd. Ers dros 10 mlynedd, mae’r Parchedig Michael a Bruce wedi’u rhestru ymhlith y 100 uchaf o “bobl fyw fwyaf dylanwadol y byd” gan Watkins Journal o’r Deyrnas Unedig. Mae eu rhaglen ryngweithiol, amlgyfrwng deinamig yn darparu gweledigaeth feiddgar a gobeithiol o gam “cyfannol” esblygol gwareiddiad dynol - lle mae pob un ohonom yn cymryd rhan lawn fel cyd-grewyr y byd i ddod.