llwytho Digwyddiadau

«Pob Digwyddiad

  • Mae'r digwyddiad wedi mynd heibio.

O Anhrefn i Gydlyniant

Hydref 15 - Hydref 16 PDT

Basel, Y Swistir

basel, Y Swistir

O Anrhefn i Gydlyniad, bydd digwyddiad deuddydd, Hydref 15-16, 2022 yn Basel, y Swistir, yn mynd â chi ar daith o wyddoniaeth i ysbrydolrwydd. Trwy fynychu, byddwch yn magu'r ymwybyddiaeth i symud o fod yn ddioddefwr i fod yn grewr eich meddyliau a'ch credoau eich hun, gan ganiatáu ichi fynd at eich bywyd bob dydd gyda phersbectif cwbl newydd. Byddwch yn dysgu i ganfod yr egni sy'n cysylltu pob organeb i achosi newid yn eich bywyd tra'n helpu dynoliaeth esblygu i lefel newydd o ddealltwriaeth a heddwch.