llwytho Digwyddiadau

«Pob Digwyddiad

  • Mae'r digwyddiad wedi mynd heibio.

Ymgysylltu â Gwyddoniaeth Bywoliaeth mewn Ymarfer ac mewn Bywyd

Medi 26, 2020 - Medi 27, 2020 PDT

Coleg Ceiropracteg Bywyd Gorllewin

25001 Diwydiannol Blvd.
Hayward, California 94545 Unol Daleithiau
+ 1 (510) 780-4508
Gweld Gwefan y Lleoliad

Wrth wraidd hanfodoldeb, mae'r gallu i newid bywyd rhywun trwy newid credoau a chanfyddiadau rhywun. Mewn cydweithrediad â Dr. Bruce Lipton, awdur gwerthu gorau The Biology of Belief, Drs. Mae Jeff Rockwell ac Omri Sitton wedi cydnabod y gellir cryfhau'r broses hon a'i gwneud yn haws trwy sicrhau bod systemau nerfol ein cleifion yn gallu profi diogelwch yn eu hamgylchedd ac ynddynt eu hunain. Drs. Bydd Rockwell a Sitton yn dysgu mynychwyr y seminarau y newyddion cyffrous am y drydedd gangen o’r system nerfol awtonomig a ddarganfuwyd yn ddiweddar - y system nerfol gymdeithasol - a sut i’w actifadu ar gyfer byw’n iachach ac yn hapusach. Maent wedi datblygu niwro-weithgareddau ac ymarferion hawdd eu dysgu ar gyfer eich cleifion (a * chi *) a fydd yn rhoi hwb i swyddogaeth yr agwedd hynod bwysig hon ar iechyd rhywun. Yn ogystal, maent wedi datblygu, a byddant yn dysgu yn y seminar hon, sut i wahaniaethu a yw'ch cleifion yn “sownd” mewn dulliau amddiffyn cydymdeimladol neu barasympathetig a sut i berfformio symbyliadau nerf ysgafn i ddod â pherson yn ôl i ymgysylltiad mwy hanfodol ac cymdeithasol. wladwriaeth. Os ydych chi erioed wedi profi rhwystredigaeth addasiadau cleifion i beidio â dal, neu'n meddwl tybed pam mae eu darlifiadau'n parhau i ddychwelyd, y rhan ymarferol, ymarferol hon o'r seminar Ymgorfforiad Bioleg Cred yw'r union beth rydych chi wedi bod yn edrych amdano. Ymunwch â Dr Bruce Lipton - a'i ddau westai arbennig, ar Fedi 26-27 i gael profiad dysgu dros y penwythnos a all newid bywydau'ch cleifion.

Coleg Ceiropracteg Bywyd Gorllewin

510.780.4508

Gweld Gwefan y Trefnydd