llwytho Digwyddiadau

«Pob Digwyddiad

  • Mae'r digwyddiad wedi mynd heibio.

Alinio'ch Bywyd â Doethineb Natur

Awst 12, 2021 - Awst 15, 2021 PDT

Tafarn ac Ystafelloedd Sagebrush

1508 Paseo Del Pueblo Sur
Taos, NM 87571 Unol Daleithiau

Mae gwareiddiad, fel y gwyddom, yn y broses o wneud newid coffaol mewn ymwybyddiaeth ddynol yr ydym i gyd yn chwarae rhan ohoni, yn ymwybodol ac yn isymwybod. Mae pob agwedd ar ein bywydau, yn bersonol ac yn broffesiynol, yn cael ei heffeithio'n fawr. Gan ddefnyddio PSYCH-K®, gallwch chi helpu i gyfeirio'r newid hwn yn gadarnhaol, i chi'ch hun, ac i ddynoliaeth i gyd!

Mae hyn yn ffaith oherwydd rydyn ni i gyd yn rhyng-gysylltiedig yn egnïol! Mewn ffiseg cwantwm gelwir hyn yn “entanglement cwantwm”, mewn cylchoedd ysbrydol, cyfeirir ato'n aml fel “Deddf Un”.

Mae gan fyd natur lawer i'w ddysgu inni am fyw bywyd boddhaol, cytbwys a chynaliadwy pe byddem ond yn talu sylw i'w Doethineb! Byddai llawer o anfodlonrwydd, anghytgord ac anhapusrwydd ein gwareiddiad yn diflannu pe baem yn defnyddio'r Doethineb cyffredinol hwn yn ein profiad bob dydd. Byddai byw bywydau mwy boddhaol, cytûn a hapus yn effeithio ar bob agwedd ar ein bodolaeth, gan gynnwys ein perthnasoedd, iechyd, gyrfaoedd busnes, a hunaniaeth ysbrydol.

Gyda chymorth y ddau athro meistr hyn, Rob Williams a Bruce H. Lipton, Ph.D., byddwch yn dysgu'r wyddoniaeth y tu ôl i Ddoethineb Natur ac yna sut i fewnoli'r Doethineb hwnnw yn y lefel isymwybod y meddwl lle gall ddod yn arferiad hunangyflawnol yn lle brwydr o ddydd i ddydd!

Mae'r digwyddiad hwn wedi'i gyfyngu i UNIG 100 o bobl ac mae 70+ wedi cofrestru. 

Gallwch chi fynychu p'un a ydych chi erioed wedi cymryd gweithdy PSYCH-K® neu os ydych chi eisoes yn Hwylusydd. Mae hyn yn cyfateb i Weithdy Sylfaenol PSYCH-K®.

Mae cyfyngiadau teithio yn dal i fod yn weithredol mewn sawl rhan o'r Byd (ac yn newid o ddydd i ddydd). Am y rheswm hwn, mae'n rhaid i bawb sydd â diddordeb mewn mynychu'r digwyddiad hwn wirio pa rai yw'r amodau i deithio i'r UD.