Tải Sự kiện

«Tất cả sự kiện

Từ hỗn loạn đến mạch lạc

22 Tháng Mười - XNUMX - 23 Tháng Mười PDT

Grand Rex

1 Đại lộ Poissonnière 75002
Paris, Nước pháp
Xem trang web địa điểm

Tham gia cùng Gregg Braden và Bruce Lipton vào ngày 22-23 tháng 2022 năm XNUMX khi họ hợp tác để tham gia một sự kiện rất đặc biệt ở trung tâm Paris trong một hội thảo rất đặc biệt!