Tải Sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã qua.

Từ hỗn loạn đến mạch lạc

22 Tháng Mười 23 Tháng Mười PDT

Đại Rex

1 Đại lộ Poissonnière 75002
Paris, Nước pháp
Xem trang web địa điểm

Tham gia cùng Tiến sĩ Bruce Lipton và Gregg Braden tại Paris để tham gia một sự kiện duy nhất kéo dài hai ngày, nơi bạn sẽ được tham gia vào một cuộc hành trình thay đổi cuộc sống trong ý thức của bạn! Ra đi với sự cởi mở hơn, chấp nhận nhiều hơn, sức mạnh cảm xúc hơn, niềm tin vào bản thân hơn, kiểm soát cuộc sống của bạn nhiều hơn và bí mật về cách mở khóa siêu sinh học của bạn!