Khoa học về khả năng phục hồi: Làm thế nào để phát triển mạnh mẽ trong một thế giới hỗn loạn

Trình bày bởi Gaia
GaiaSphere 833 Đường Tây Nam Boulder, Louisville, Colorado

Hai trong số các chuyên gia hàng đầu thế giới về cầu nối giữa khoa học và tâm linh, Bruce H. Lipton, Ph.D. và Gregg Braden, hãy đến với trung tâm sự kiện GaiaSphere để chia sẻ những khám phá đột phá và những công cụ cụ thể, cụ thể mà bạn có thể bắt đầu sử dụng ngay để đánh thức khả năng phục hồi tự nhiên mà bạn đã có.