Tải Sự kiện

«Tất cả sự kiện

Hiệu ứng tuần trăng mật

Tháng Sáu 22 @ 10:00 Sáng 5: 00 pm PDT

Luân Đôn, Vương Quôc Anh

London, Vương quốc Anh

Hãy tham gia cùng chúng tôi để có một buổi thảo luận sâu sắc với Tiến sĩ Bruce Lipton khi ông chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về khoa học đằng sau “hiệu ứng tuần trăng mật” - trạng thái niềm vui và sự thỏa mãn lâu dài trong các mối quan hệ. Thông qua bài nói chuyện hấp dẫn của mình, Tiến sĩ Lipton sẽ khám phá cơ chế sinh học của niềm tin, tác động của năng lượng tích cực đến sức khỏe của chúng ta cũng như những cách thực tế để tạo dựng và duy trì tình yêu bền vững trước thử thách của thời gian. Trong này hội thảo một ngày thú vị, Tiến sĩ Bruce H. Lipton, sẽ đưa bạn vào hành trình khám phá bản thân từ hóa học của nguyên tử đến hóa học của tình yêu. Hiệu ứng tuần trăng mật không phải là một sự kiện tình cờ hay ngẫu nhiên mà là sự sáng tạo của cá nhân.

TCCHE