Tải Sự kiện

«Tất cả sự kiện

Một thế giới trong sự tiến hóa

19 Tháng Mười @ 7: 00 pm - XNUMX - 9: 00 pm PDT

Dublin, Ai Len

Dublin, Ireland

Tham gia cùng Bruce trong Ireland để có một bài thuyết trình đa phương tiện năng động cung cấp khoa học mới giúp điều hướng giai đoạn hỗn loạn này trong lịch sử hành tinh của chúng ta, để chúng ta có thể phát triển từ những nạn nhân thụ động thành những người đồng sáng tạo có trách nhiệm của thế giới trong tương lai. Chương trình đưa ra một tầm nhìn táo bạo và đầy hy vọng về giai đoạn “toàn diện” tiếp theo của nền văn minh nhân loại và cách mỗi chúng ta có thể tham gia đầy đủ vào việc tạo ra thế giới tương lai.