Tải Sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã qua.

Trái tim rộng mở, tinh thần kiên cường: Kết hợp khoa học và tâm hồn để chuyển đổi lâu dài

26 Tháng Giêng 29 Tháng Giêng PST

Scottsdale, Arizona

Scottsdale, Arizona

Nếu bạn đã sẵn sàng bắt đầu một hành trình khám phá và biến đổi bản thân sâu sắc, chúng tôi mời bạn tham gia vào một sự kiện đặc biệt kết hợp giữa khoa học, tâm linh và ý thức để trao quyền cho bạn theo những cách mà bạn chưa từng tưởng tượng.