La epigenètica i la història dels exosomes: l’autopista de la informació i unint el cos i la ment

Durant més d’un siglo, la ciència convencional ha atribuït malalties i dolències a falles mecàniques dels sistemes del cos. En lloc de “víctimes” de cèl·lules i gens disfuncionals, els nous camps de l’epigenètica i la biofísica cuàntica revelen que la seva ment expresa un domini creatiu sobre la seva biologia i el caràcter de la seva vida. El 2007 es va descobrir una nova visió radical de com la ment da forma al cos. Es va descobrir que una població d’exosomes, petites vesícules submicroscòpiques en la sang, son partícules de virus creades per les nostres propies cèl·lules i dissenyades per infectar les nostres pròpies cèl·lules. A través de la membrana cel·lular, la consciència es tradueix en molècules que controlen el comportament i els gens. Són molècules d’informació que poden ser transportades per virus d’exosomes a cèl·lules específicament dirigides. La senyalització d’exosomes coordina l’estructura i la funció de la comunitat cel·lular del cos en la configuració de la salut i el benestar en general, inclosos els estats de malaltia, especialment el càncer. Comprendre els mecanismes epigenètics i exosòmics ofereix una visió profunda del procés d’expressió de l’auto-empoderament en el desenvolupament de les nostres vides. Únase a Bruce H. Lipton para una presentación ilustrada y animada que involucrará su mente y desafiará su creatividad a medida que comprende el enorme potencial de aplicar esta información en su vida y práctica.

El nostre preu:

$20.00