Hiệu ứng tuần trăng mật TRỰC TIẾP (DVD)

Trực tiếp từ Auckland, New Zealand, 2016

Tham gia cùng Bruce và Margaret và tìm hiểu cách tích hợp các nghiên cứu khoa học cơ bản và ý thức mang lại những hiểu biết hoàn toàn mới lạ về cơ chế tạo và duy trì các mối quan hệ yêu thương. Kiến thức này sẽ giúp bạn duy trì một mối quan hệ hạnh phúc mãi mãi mà ngay cả một nhà sản xuất hollywood cũng yêu thích.

Giá của chúng tôi:

$24.95

Còn hàng