DVD Thiên nhiên, Nuôi dưỡng và Sức mạnh của Tình yêu

Bruce Lipton về Nuôi dạy con cái có Ý thức: Trải nghiệm trước và chu sinh của chúng ta tạo thành một khuôn mẫu sinh học, tô màu cho cảm xúc và thái độ sau này về bản thân, các mối quan hệ và sự kết nối của chúng ta với Trái đất và Thần linh. Nhận thức về cơ chế lập trình quan trọng này có thể được sử dụng để ngăn ngừa tổn hại thêm, cũng như chữa lành những vị trí trong trái tim và tâm trí của chúng ta, nơi bản thân chúng ta đã mắc phải các chương trình hạn chế.

Ngày phát hành: 2002
Thời gian chạy: 2 giờ

Giá của chúng tôi:

$39.95

Còn hàng