Connections, Beliefs, & Healing med Dr. David Hanscom och Bruce H. Lipton, Ph.D. (4-delad videokurs)

Kampanjbild för kursen Lipton och Hanscom

Denna 4-delade videoserie kommer att ge en större förståelse för livets grund och hur vi reagerar på pågående utmaningar. Denna kunskap ger en djupare insikt i karaktären av kronisk sjukdom och banar väg för sjukdomsförebyggande och läkande lösningar.

Denna uppsättning lektioner kopplade till varje video kommer att fördjupa din kunskap om hur din hjärna påverkas av din miljö. Genom att lära dig färdigheterna att bearbeta dina omedvetna överlevnadsreaktioner och förstå hur du kan vårda glädje, kommer du inte bara att läka utan flytta in i en ny värld av medvetande och frodas.

David Hanscom, MD är en ortopedisk ryggradskirurg, talare och författare till Tillbaka i kontroll: A Surgeons Roadmap Out of Chronic Pain. Hans senaste arbete presenteras i "The DOC Journey" kurs och app.

Denna 4-delade kurs omfattar cirka 3 timmar totalt video på engelska med en utskrivbar PDF som följer med kursen. Se förhandsgranskningsvideo.

Vårt pris:

$149.00