Cuộc sống của bạn, sự sáng tạo của bạn

Chúng ta có sức mạnh để tạo ra cuộc sống mà chúng ta muốn. Sức khỏe của chúng ta, tình hình kinh tế, công việc và các mối quan hệ của chúng ta là ảnh hưởng của cả nhận thức hoặc cách giải thích của chúng ta về thực tế và cảm xúc mà nhận thức đó tạo ra, được phản ánh trong cách suy nghĩ, nói và hành động của chúng ta. Không có gì chỉ “xảy ra” với chúng tôi. Mọi thứ đều là kết quả của sự sáng tạo của chính chúng ta và chúng ta phải chịu trách nhiệm về nó. “Cuộc sống của bạn, sự sáng tạo của bạn” là một bộ phim tài liệu, nơi 27 chuyên gia từ các quốc gia khác nhau trên thế giới giải thích cách hiểu cơ chế của tâm trí và sử dụng hiệu quả các công cụ mà con người sở hữu, gây ra những thay đổi trong cuộc sống của một người trong quá khứ được coi là phép màu khi trên thực tế, chúng là kết quả của sự thật khoa học và tâm linh được đưa vào thực tiễn.

Xem trailer

Giá của chúng tôi:

$21.00

Hết hàng