Sự khôn ngoan của các tế bào của bạn (âm thanh)

Làm thế nào niềm tin của bạn kiểm soát sinh học của bạn

Theo truyền thống của Carl Sagan, Rachel Carson và Stephen Hawking, một giọng nói mới đã xuất hiện với năng khiếu độc đáo là dịch khoa học tiên tiến sang ngôn ngữ rõ ràng, dễ tiếp cận — Tiến sĩ. Bruce Lipton. Với Sự khôn ngoan của các tế bào của bạn, cơ quan được quốc tế công nhận về sinh học tế bào này đưa người nghe khám phá sâu vào thế giới vi mô, nơi những khám phá và nghiên cứu mới đang cách mạng hóa cách chúng ta hiểu về cuộc sống, sự tiến hóa và ý thức. Trong khóa học âm thanh dài đầy đủ này, Tiến sĩ Lipton chia sẻ những hiểu biết sáng suốt và đáng kinh ngạc của mình về các cơ sở cấu tạo của sự sống, và cách mỗi tế bào của chúng ta có trí thông minh bẩm sinh lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta từng tin.

Nghe mẫu:

8 đĩa CD
Thời gian chạy: 8 giờ 12 phút

Truy cập âm thanh tức thì có sẵn thông qua Sounds True

Giá của chúng tôi:

$79.95

Còn hàng