DVD Sinh học về Nhận thức, Tâm lý của Thay đổi

Những người tiên phong trong mô hình là Bruce Lipton, Ph.D và Rob Williams, MA đã đưa ra một trường hợp hấp dẫn để thay đổi quan điểm truyền thống của chúng ta về sinh học và tâm lý học. Lipton và Williams thách thức những huyền thoại phổ biến của mỗi ngành học và cung cấp một cách hợp lý, khoa học và thực tiễn để hiểu và sử dụng những ý tưởng mới mang tính cách mạng này. Video là sự pha trộn tuyệt vời giữa sinh học của niềm tin và tâm lý của sự thay đổi. Khi bạn quan sát các mảnh ghép khớp với nhau, bạn sẽ trải nghiệm bản chất không thể tách rời của sự kết nối giữa tâm trí / cơ thể.

Ngày phát hành: 2001
Thời gian chạy: 2 giờ 40 phút

Giá của chúng tôi: Ban!

$29.96

Còn hàng