Sinh học của niềm tin - Phiên bản gốc

Sinh học của niềm tin - Giải phóng sức mạnh của ý thức, vật chất và phép lạ

Một công trình đột phá trong lĩnh vực Sinh học mới. Tác giả Tiến sĩ Bruce Lipton là cựu giáo sư trường y (Đại học Wisconsin) và nhà khoa học nghiên cứu (Trường Y thuộc Đại học Stanford). Các thí nghiệm của ông, kiểm tra rất chi tiết các cơ chế phân tử mà tế bào xử lý thông tin, đã tiết lộ rằng các gen trên thực tế không kiểm soát hành vi của chúng ta, thay vào đó, các gen được bật và tắt bởi các tác động bên ngoài tế bào. Những ảnh hưởng này bao gồm nhận thức và niềm tin của chúng ta. Ông chỉ ra rằng niềm tin của chúng ta, đúng hay sai, tích cực hay tiêu cực, ảnh hưởng đến hoạt động di truyền và thực sự làm thay đổi mã di truyền của chúng ta. Công trình đầy hy vọng của Tiến sĩ Lipton, được ca ngợi là một trong những bước đột phá lớn trong Khoa học Mới, cho thấy cách chúng ta có thể đào tạo lại ý thức của mình để tạo ra niềm tin lành mạnh, và bằng cách đó, tạo ra tác động tích cực sâu sắc đến cơ thể và cuộc sống của chúng ta.

Đã cập nhật & mở rộng 10th Anniversary Edition Cũng có sẵn.

Phiên bản gốc này cũng có sẵn ở Tây Ban Nha.

HARDCOVER EDITION - GIÁ ĐẶC BIỆT

Giá của chúng tôi:

$14.95

Còn hàng