Giới thiệu về DVD Tiến hóa Tự phát

Cũng giống như một bệnh nhân mắc bệnh nan y có thể thuyên giảm tự phát - thường là sau khi thay đổi cuộc sống sâu sắc hoặc thay đổi niềm tin - xã hội loài người hiện nay đang trên bờ vực của một sự chữa lành tương tự. Trong bài giảng minh họa động này, Bruce đưa ra bằng chứng khoa học thuyết phục cho thấy nhận thức chung của chúng ta đang góp phần vào các cuộc khủng hoảng toàn cầu như thế nào và bằng cách thay đổi những nhận thức đó, nền văn minh sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Được ghi lại bởi Hay House tại “I Can Do It!” Năm 2010 Hội nghị tại Tampa, FL
Thời gian chạy: 81 phút

Giá của chúng tôi:

$24.95

Còn hàng