Conferencia La Biologia de la Creencia

Một hội nghị tuyệt vời của nhà nghiên cứu-nhà khoa học Bruce Lipton, Ph.D. Trong DVD này, bạn sẽ tìm thấy thông tin mới nhất, phù hợp nhất về khoa học và tâm linh hiện có. Nó cho thấy, không nghi ngờ gì nữa, cách sinh học của chúng ta hoạt động dựa trên các nguyên lý lượng tử khoa học, chúng ta thực sự là gì và làm thế nào để trở thành biểu hiện lớn nhất của mối liên hệ giữa tâm trí, cơ thể và tinh thần của chúng ta. Hơn 2 giờ đồng hồ với những sự thật không thể nghi ngờ sẽ thay đổi sự hiểu biết của bạn về thế giới và cuộc sống của bạn mãi mãi.

Phiên bản trong Espanol có sẵn thông qua CreandoTuVida

Ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha
Thời gian chạy: 134 phút

Giá của chúng tôi:

$30.00

Còn hàng