Sinh học của Niềm tin LITE (DVD)

Bằng cách nào đó, tất cả chúng ta đều “biết” rằng mối liên hệ giữa tâm trí / cơ thể là chìa khóa cho sức khỏe thực sự. Bạn có mệt mỏi khi cố gắng tìm những từ mô tả mối quan hệ của tinh thần và cơ thể, và tại sao mối quan hệ của chúng lại quan trọng đối với sức khỏe thích hợp? Sự phục hưng trong sinh học tế bào đã dẫn đến sự hiểu biết mới về cơ chế liên kết giữa các cơ quan trong cơ thể! Tiến sĩ khoa học nghiên cứu Bruce H. Lipton giới thiệu một sự thay đổi mô hình được chờ đợi từ lâu trong ngành khoa học y sinh. Khoa học mới sẽ khơi dậy tinh thần của bạn, gắn kết trí óc và thử thách khả năng sáng tạo của bạn khi bạn hiểu được tiềm năng thực sự to lớn của việc áp dụng thông tin này trong cuộc sống và trong nghề nghiệp của bạn.

Được ghi lại tại Hội nghị “Những gì chúng ta biết trong giấc ngủ” ở Scottsdale, AZ, tháng 2005 năm XNUMX
Thời gian chạy: 75 phút

Giá của chúng tôi: Ban!

$22.46

Còn hàng