Tải Sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã qua.

Sinh học mới – Phát triển mạnh trong một thế giới thay đổi

Ngày 19 Tháng Tư @ 7: 00 pm 10: 00 pm

Trung tâm Hội nghị Waipuna

58 đường Waipuna
Núi Wellington, Auckland 1060 New Zealand
+64 9 526 6789
Xem trang web địa điểm
Trước những cuộc khủng hoảng toàn cầu về sức khỏe, gia đình và trái tim, những tiến bộ của khoa học đang tạo ra một cuộc cách mạng thực sự trong suy nghĩ và hiểu biết, một cuộc cách mạng triệt để đến mức có thể thay đổi thế giới. Kiên thức là sức mạnh. Kiến thức về “bản thân” được cung cấp trong chương trình này thực sự là nguồn gốc của tự cường quyền cần thiết để phát triển vượt qua giai đoạn hỗn loạn này trong lịch sử hành tinh của chúng ta. Việc đánh thức sức mạnh sáng tạo vốn có của chúng ta sẽ tạo ra một sức mạnh mới biến nỗi sợ hãi về một tình huống không mong muốn thành hy vọng về những khả năng mới.

Bruce sẽ chia sẻ những tiến bộ thú vị trong khoa học biểu sinh để giúp chúng ta phát triển trong một thế giới đầy biến động, đang thay đổi và làm thế nào khi tất cả chúng ta làm việc cùng nhau, chúng ta có thể sống khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn!
$50