Tải Sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã qua.

Sinh học của Đức tin - Bruce Lipton ở Budapest

29 Tháng Mười Tất cả các ngày

Budapest, Hungary

Budapest, Hungary

Tham gia cùng Bruce trong Budapest, Hungary cho một bài thuyết trình về sự thay đổi tiên phong trong lĩnh vực sinh học, tiết lộ một cách tiếp cận mới về mối quan hệ giữa tâm trí và vật chất. Sử dụng các ví dụ và giải thích cụ thể, Bruce đưa ra một giải pháp thay thế độc đáo để hiểu được ảnh hưởng của gen đối với việc xác định hành vi và danh tính của chúng ta.