Tải Sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã qua.

Phát triển thông qua sự hỗn loạn tiến hóa

26 Tháng Ba, 2022 @ 9: 00 am 1: 00 pm PDT

Tham gia buổi thuyết trình trực tuyến của Bruce về Sự phát triển thông qua sự hỗn loạn tiến hóa. Sự kiện này sẽ được dịch sang tiếng Bungari.