Pagalingin ang DVD

MAGaling ay hindi lamang nakakakuha ng magagaling na pag-iisip ng mga nangungunang siyentipiko at espiritwal na guro, ngunit sumusunod sa tatlong tao sa aktwal na mga paglalakbay sa paggaling na mataas na pusta. Ang paggaling ay maaaring maging labis na kumplikado at malalim na personal, ngunit maaari din itong mangyari nang kusa sa isang saglit. Sa pamamagitan ng mga nakasisigla at emosyonal na kuwentong ito nalaman natin kung ano ang gumagana, kung ano ang hindi, at bakit.

Aming Presyo:

$19.99

sa panustos