May malay na Ebolusyon at ang Mahusay na Pag-aangat

Ang ating mundo ay tila napahawak ng gulo, pagkalito, polariseysyon ... at, paano kung ang lahat ng ito ay isang pauna (o mas gusto nating tawagan ito, isang "pre-blesser") sa ebolusyon ng sangkatauhan sa may malay na mga tagalikha ng ating mundo? Sumali kina Bruce at Steve upang malaman kung paano ka maaaring maging bahagi ng "mahusay na pag-aaklas" na ito, at kung paano ka malamang na bahagi na nito!

$ 25

Buwanang Mga Miyembro ng Webinar ni Bruce

Sumali kay Bruce at sa aming moderator ng media director, na si Alex Lipton, para sa isang LIVE na talakayan sa Zoom. Ang buwanang webinar na ito ay magagamit sa aming mga miyembro, kung saan ang mga isinumite na katanungan ay sinasagot LIVE ni Bruce!

Buwanang Mga Miyembro ng Webinar ni Bruce

Sumali kay Bruce at sa aming moderator ng media director, na si Alex Lipton, para sa isang LIVE na talakayan sa Zoom. Ang buwanang webinar na ito ay magagamit sa aming mga miyembro, kung saan ang mga isinumite na katanungan ay sinasagot LIVE ni Bruce!

Buwanang Mga Miyembro ng Webinar ni Bruce

Sumali kay Bruce at sa aming moderator ng media director, na si Alex Lipton, para sa isang LIVE na talakayan sa Zoom. Ang buwanang webinar na ito ay magagamit sa aming mga miyembro, kung saan ang mga isinumite na katanungan ay sinasagot LIVE ni Bruce!

APPPAH International Congress: Ang Agham at Misteryo ng Pagbubuntis at Kapanganakan

Idinisenyo ang kaganapang ito upang madagdagan ang iyong kaalaman at kamalayan tungkol sa: Paano nakakaapekto ang ating paglilihi, pagbubuntis at pagsilang sa ating buhay bilang mga nasa hustong gulang; Paano nakakaapekto ang ating mga pinakaunang karanasan simula sa paglilihi sa ating mga pisikal na katawan, ating mga paniniwala sa isip, ating emosyonal na kapasidad at ating buhay panlipunan; At kung paano ang pagpapabuti ng pisikal at emosyonal na proseso ng pagbubuklod sa pagitan ng ina at sanggol ay makakaimpluwensya sa pamilya para sa mga susunod na henerasyon.

Buwanang Mga Miyembro ng Webinar ni Bruce

Sumali kay Bruce at sa aming moderator ng media director, na si Alex Lipton, para sa isang LIVE na talakayan sa Zoom. Ang buwanang webinar na ito ay magagamit sa aming mga miyembro, kung saan ang mga isinumite na katanungan ay sinasagot LIVE ni Bruce!