The Honeymoon Effect LIVE (ดีวีดี)

สดจากโอ๊คแลนด์นิวซีแลนด์ปี 2016

เข้าร่วมกับบรูซและมาร์กาเร็ตและเรียนรู้ว่าการบูรณาการวิทยาศาสตร์พื้นฐานและการศึกษาด้านสติสัมปชัญญะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่แปลกใหม่เกี่ยวกับกลไกของการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่เปี่ยมด้วยความรักได้อย่างไร ความรู้นี้จะช่วยให้คุณสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่มีความสุขตลอดไปซึ่งแม้แต่ผู้ผลิตฮอลลีวูดก็ยังชื่นชอบ

ราคาของเรา:

$24.95

มีสินค้า