New Biology … New Medicine The Fall and Rise of Vitalism DVD

ปัจจุบันยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาทางวิทยาศาสตร์กำลังทำลายตำนานเก่า ๆ และเขียนเรื่องราวของชีวิตขึ้นมาใหม่ ในการนำเสนอที่มีภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหวนี้ Bruce H. Lipton, Ph.D. , ได้แนะนำชีววิทยา“ ใหม่” ที่ให้แสงสว่างเชื่อมโยงระหว่างร่างกายจิตใจและวิญญาณ

วันที่วางจำหน่าย: 2012
เวลาเรียกใช้: 75 นาที

ราคาของเรา:

$24.95

มีสินค้า