ดีวีดีธรรมชาติการเลี้ยงดูและพลังแห่งความรัก

บรูซลิปตันเกี่ยวกับการเลี้ยงดูอย่างมีสติ: ประสบการณ์ก่อนและปริกำเนิดของเราเป็นแม่แบบทางชีววิทยาซึ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกและทัศนคติเกี่ยวกับตัวเราที่ตามมาความสัมพันธ์ของเราและการเชื่อมต่อกับโลกและวิญญาณ การรับรู้ถึงกลไกการเขียนโปรแกรมที่สำคัญนี้สามารถนำมาใช้เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นอีกทั้งยังรักษาสถานที่ในหัวใจและความคิดของเราที่เราได้รับโปรแกรม จำกัด

วันที่วางจำหน่าย: 2002
เวลาทำงาน: 2 ชั่วโมง

ราคาของเรา:

$39.95

มีสินค้า