บทนำสู่ดีวีดีวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นเอง

เช่นเดียวกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายสามารถมีอาการทุเลาได้เองโดยปกติหลังจากการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ลึกซึ้งหรือความเชื่อที่เปลี่ยนไป - สังคมมนุษย์กำลังใกล้จะได้รับการเยียวยาที่คล้ายคลึงกัน ในการบรรยายเชิงภาพประกอบแบบไดนามิกนี้บรูซนำเสนอหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจซึ่งแสดงให้เห็นว่าการรับรู้โดยรวมของเรามีส่วนทำให้เกิดวิกฤตโลกอย่างไรและการเปลี่ยนแปลงการรับรู้เหล่านั้นจะทำให้อารยธรรมเจริญรุ่งเรืองในอนาคตได้อย่างไร

บันทึกโดย Hay House ในงาน“ I Can Do It!” ปี 2010 การประชุมในแทมปาฟลอริดา
เวลาเรียกใช้: 81 นาที

ราคาของเรา:

$24.95

มีสินค้า