โหลดกิจกรรม

«กิจกรรมทั้งหมด

นิวลิฟวิ่งเอ็กซ์โป

พฤษภาคม - พฤษภาคม PDT

งาน New Living Expo ปีที่ 19 เป็นปีที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการมีสุขภาพที่ดี มีความสุข และปราศจากความเครียด งานเอ็กซ์โปประกอบด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบรรยาย การอภิปราย ผู้เขียนหนังสือขายดี และผู้นำด้านสุขภาพ จิตสำนึก จิตวิญญาณ และวิทยาศาสตร์เป็นเวลาสามวันเต็ม