டிவிடியை குணப்படுத்துங்கள்

முன்னணி முன்னணி விஞ்ஞானிகள் மற்றும் ஆன்மீக ஆசிரியர்களின் புத்திசாலித்தனமான மனதைத் தட்டுவது மட்டுமல்லாமல், உண்மையான உயர் பங்குகளை குணப்படுத்தும் பயணங்களில் மூன்று பேரைப் பின்தொடர்கிறது. குணப்படுத்துவது மிகவும் சிக்கலானதாகவும் ஆழ்ந்த தனிப்பட்டதாகவும் இருக்கலாம், ஆனால் இது ஒரு கணத்தில் தன்னிச்சையாக நிகழலாம். இந்த எழுச்சியூட்டும் மற்றும் உணர்ச்சிபூர்வமான கதைகளின் மூலம் என்ன வேலை செய்கிறது, எது செய்யாது, ஏன் என்பதைக் கண்டுபிடிப்போம்.

எங்கள் விலை:

$19.99

கையிருப்பில்