புரூஸ் லிப்டன் மற்றும் அனிதா மூர்ஜனியுடன் ஒரு மாலை

ஷலோஹா புரொடக்ஷன்ஸ் வழங்கினார்
அழகான செடோனாவில் ப்ரூஸ் மற்றும் அனிதாவுடன் இணைக்கப்பட்ட மாலையை அனுபவிக்க வாருங்கள்!

பூமியில் சொர்க்கத்தை உருவாக்குங்கள்

ஷலோஹா புரொடக்ஷன்ஸ் வழங்கினார்
செடோனா கிரியேட்டிவ் லைஃப் சென்டர் 333 ஷ்னெப்லி ஹில் சாலை, செடோனா, அரிசோனா

அறிவே ஆற்றல். புரூஸின் போதனைகள் மற்றும் விளக்கக்காட்சிகளில் வழங்கப்படும் “சுய” பற்றிய அறிவு பெறுவதற்கான அடித்தளமாகும் சுய அதிகாரம், மற்றும் உங்கள் திட்டங்களின் 'பாதிக்கப்பட்டவர்' என்பதை விட உங்கள் விதியின் எஜமானராக மாறுதல். இந்த திட்டம் உங்கள் ஆவிக்கு ஊக்கமளிக்கும், உங்கள் மனதில் ஈடுபடும் மற்றும் உங்கள் படைப்பாற்றலை சவால் செய்யும், ஏனெனில் இந்த தகவலை உங்கள் வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துவதற்கான மகத்தான திறனை நீங்கள் புரிந்துகொள்கிறீர்கள்.

புரூஸின் மாதாந்திர உறுப்பினர்கள் வெபினார்

ஜூம் குறித்த நேரடி விவாதத்திற்கு புரூஸ் மற்றும் எங்கள் ஊடக இயக்குனர் மதிப்பீட்டாளர் அலெக்ஸ் லிப்டனுடன் சேரவும். இந்த மாதாந்திர வெபினார் எங்கள் உறுப்பினர்களுக்குக் கிடைக்கிறது, அங்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு ப்ரூஸ் நேரலையில் பதிலளிப்பார்!

புரூஸின் மாதாந்திர உறுப்பினர் வெபினார்

ஜூம் குறித்த நேரடி விவாதத்திற்கு புரூஸ் மற்றும் எங்கள் ஊடக இயக்குனர் மதிப்பீட்டாளர் அலெக்ஸ் லிப்டனுடன் சேரவும். இந்த மாதாந்திர வெபினார் எங்கள் உறுப்பினர்களுக்குக் கிடைக்கிறது, அங்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு ப்ரூஸ் நேரலையில் பதிலளிக்கிறார்!

புரூஸின் மாதாந்திர உறுப்பினர்கள் வெபினார்

ஜூம் குறித்த நேரடி விவாதத்திற்கு புரூஸ் மற்றும் எங்கள் ஊடக இயக்குனர் மதிப்பீட்டாளர் அலெக்ஸ் லிப்டனுடன் சேரவும். இந்த மாதாந்திர வெபினார் எங்கள் உறுப்பினர்களுக்குக் கிடைக்கிறது, அங்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு ப்ரூஸ் நேரலையில் பதிலளிக்கிறார்!

புரூஸின் மாதாந்திர உறுப்பினர்கள் வெபினார்

ஜூம் குறித்த நேரடி விவாதத்திற்கு புரூஸ் மற்றும் எங்கள் ஊடக இயக்குனர் மதிப்பீட்டாளர் அலெக்ஸ் லிப்டனுடன் சேரவும். இந்த மாதாந்திர வெபினார் எங்கள் உறுப்பினர்களுக்குக் கிடைக்கிறது, அங்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு ப்ரூஸ் நேரலையில் பதிலளிக்கிறார்!