நிகழ்வுகள் ஏற்றுகிறது

«அனைத்து நிகழ்வுகளும்

  • இந்த நிகழ்வை கடந்துவிட்டது.

பரிணாமத்தில் உலகம் - குழப்பத்தில் செழிப்பு

ஆகஸ்ட் 6 நாள் முழுவதும்

ப்ராக், செக் குடியரசு

பிராகா, செ குடியரசு

புரூஸின் டைனமிக் மல்டிமீடியா விளக்கக்காட்சி நமது கிரகத்தின் வரலாற்றில் இந்த கொந்தளிப்பான காலகட்டத்தில் நம்மை நாமே திசைதிருப்ப உதவும் புதிய அறிவியலை வழங்குகிறது, இதனால் நாம் செயலற்ற தியாகங்களிலிருந்து எதிர்கால உலகின் பொறுப்பான இணை படைப்பாளர்களாக உருவாகலாம். இந்த திட்டம் மனித நாகரிகத்தின் அடுத்த "முழுமையான" நிலை மற்றும் எதிர்கால உலகத்தை உருவாக்குவதில் நாம் ஒவ்வொருவரும் எவ்வாறு முழுமையாக பங்கேற்க முடியும் என்பது பற்றிய தைரியமான மற்றும் நம்பிக்கைக்குரிய பார்வையை வழங்குகிறது.

மிராமி மீடியா