Ny biologi ... Ny medicin Vitalismens fall och uppgång

Idag krossar en renässans inom vetenskap gamla myter och skriver om livshistorien. I den här illustrerade och animerade presentationen introducerar doktor Bruce H. Lipton, som framgår av dokumentet Heal, en ”ny” biologi som belyser sambandet mellan kropp, sinne och ande.

Ett paradigmskifte inom konventionell medicin är nödvändigt när vi går bortom gränserna för newtonsk materialism. Nyligen insikter från kvantfysik, cellbiologi och systemteori skapar en sund vetenskaplig grund för energimedicinens filosofi och praktik. Återuppkomsten av vitalism i gränsvetenskapen betonar behovet av en ny modell av holistisk hälso- och sjukvård som förenar praxis för allopatisk kompletterande och andlig läkning.

Må ditt liv åter vitaliseras genom att tillämpa denna kunskap!

Utgivningsdatum: 2012
Körtid: 75 minuter

Vårt pris:

$20.00