DVD, Nature, Nurture and the Power of Love

Bruce Lipton om medveten föräldraskap: Våra pre- och perinatala upplevelser bildar en biologisk mall som färgar efterföljande känslor och attityder om oss själva, våra relationer och vår koppling till jorden och anden. Medvetenhet om denna viktiga programmeringsmekanism kan användas för att förhindra ytterligare skador, samt läka de platser i våra hjärtan och sinnen där vi själva har förvärvat begränsande program.

Utgivningsdatum: 2002
Körtid: 2 timmar

Vårt pris:

$39.95

I lager