Epigenetics and the Story of Exosomes: The Information Highway And Bridging Body & Mind

I över ett sekel har konventionell vetenskap tillskrivit sjukdom och sjukdom till mekanistiska fel i kroppens system. I stället för "offer" för dysfunktionella celler och gener, avslöjar de nya områdena epigenetik och kvantbiofysik att ditt sinne uttrycker kreativ behärskning över din biologi och karaktären i ditt liv. En radikal ny insikt om hur sinnet formar kroppen upptäcktes 2007. En population av exosomer, små submikroskopiska vesiklar i blodet, visade sig vara viruspartiklar som skapats av våra egna celler och utformade för att infektera våra egna celler. Via cellens membran översätts medvetandet till gen- och beteendestyrande molekyler. Dessa informationsmolekyler kan överföras av exosomvirus till specifikt riktade celler. Exosomsignalering samordnar strukturen och funktionen hos kroppens cellulära samhälle för att forma övergripande hälsa och välbefinnande, inklusive sjukdomstillstånd, särskilt cancer. Att förstå epigenetiska och exosome mekanismer ger djup insikt i processen för att uttrycka självmakt i utvecklingen av våra liv. Följ med Bruce H. Lipton för en illustrerad och animerad presentation som kommer att engagera dig och utmana din kreativitet när du förstår den enorma potentialen för att tillämpa denna information i ditt liv och din praktik.

Vårt pris:

$20.00