Nowa biologia…Nowa medycyna Upadek i wzrost witalizmu

Dziś renesans w nauce burzy stare mity i zmienia historię życia. W tej ilustrowanej i animowanej prezentacji dr Bruce H. Lipton, jak widać w dokumencie Heal, przedstawia „nową” biologię, która oświetla związki między ciałem, umysłem i duchem.

Zmiana paradygmatu w medycynie konwencjonalnej jest konieczna, gdy wychodzimy poza ograniczenia materializmu newtonowskiego. Niedawne spostrzeżenia z fizyki kwantowej, biologii komórki i teorii systemów stanowią solidną podstawę naukową dla filozofii i praktyki medycyny energetycznej. Ponowne pojawienie się witalizmu w nauce pogranicza podkreśla potrzebę nowego modelu holistycznej opieki zdrowotnej, który ujednolica praktyki alopatycznego uzupełniającego i duchowego uzdrawiania.

Niech twoje życie zostanie ponownie ożywione dzięki zastosowaniu tej wiedzy!

Data wydania: 2012
Czas trwania: 75 minut

Nasza cena:

$20.00